Holtan øvre

Holtan øvre

Bruker/eiere:

 

Håvard

Thorsen

fra 1655

 

Ragnhild

Thorsdatter

omkr 1701

 

Ove

Jonsen

omkr 1703

 

Torger

Ovesen

1732-1763

Bruk 1

Eli

Jonsdatter

1763-1770

Bruk 1

Nils

Guttormsen

1770-1786

Bruk 1

Kristen

Stenersen

1795-1802

Bruk 1

Torger

Hansen

1802-1804

Bruk 1

Iver

Larsen

1804-1809

Bruk 1

Lars Iversen

Bocheli

1809-1820

Bruk 1

Karl Fredrik

Berg

1824-1858

1/2 part bruk 1

Anders 

Henriksen

1858-1860

1/2 part bruk 1

Henrik

Iversen

1858-1860

 

Karl Anton

Torbjørnsen

fra 1860

Bruk 2

Peder

Knudsen

1765-1786

Bruk 2

Anders 

Kristoffersen

1786-1788

Bruk 2

Kristoffer

Nilsen

1790-1807

Bruk 2

Torstein

Larsen

1813-1821

Bruk 2

Martinus

Kristoffersen

1821-1828

En part av bruk 2

Torger

Martinussen

1828-1906

Bruk 2

Anders 

Kristoffersen

1835-1873

Østre Hagan

Kristen

Stenersen

1802-1838

Hagan

Even

Andersen

1821- 1840

En part

Nikolai

Thorsen

1862