Over Matrikkelgårdene på Tjøme

Oversikt over bruker/eiere etter Lorens Bergs bygdebok.

(Ved trykk på blåfarget navn på person flyttes man automatisk over til slektsbasen).

Matrikkelgård er en geografisk enhet som i matrikkelen har felles gårdsnummer. En matrikkelgård kan bestå av flere bruk med ulike bruksnummer. Hver enkelt matrikkelgård har et navn, men i mange deler av landet er det vanlig at de særskilte brukene som utgjør en matrikkelgård, bærer helt andre navn. En tenkt gård ved navn Berg kan for eksempel på et tidspunkt ha blitt delt i to bruk, som fikk navnene Sørgarden og Nordgarden. Ofte er det da disse navnene som blir brukt i dagligtalen.
En matrikkelgård tilsvarer som regel en navnegård, det vil si en geografisk enhet som opprinnelig har båret samme navn. Unntakene her er når to nabomatrikkelgårder heter for eksempel Nordre og Søndre Lunde, slik som på Lunde i Hedrum. I dette tilfellet er Lunde navnegården, mens Nordre og Søndre Lunde altså er to matrikkelgårder. Denne typen forhold skyldes som oftest at det fra navnegården Lunde var etablert to selvstendige gårdsbruk, Nordre og Søndre, på et så tidlig tidspunkt at disse brukene ble særskilt skyldsatt og at de aldri senere ble slått sammen igjen. Når én navnegård er delt i to eller flere matrikkelgårder, kan vi, om det ikke foreligger andre opplysninger, regne med at det opprinnelige gårdsbruket (navnegården) ble delt senest før Svartedauden

I gamle dager var det viktig og fortelle noen om slekta si. I dag vet mange nesten ikke noe. Vi som driver med slektsforskning har som et av våre mål og finne historien bak vår egen slekt, men for mange av oss går dette mye lenger og når vi blander dette med en historisk nysgjerrighet, er det nesten ikke grenser for hva vi kan komme bort i. Danske prester i Valdres med etterkommere i tusenvis. Franske og belgiske jernstøpere i Vestfold og på Røros. Strandede spanjoler på Sørlandet, eller simpelthen en helt vanlig husmann i Hallingdal som jobbet 26 timer i døgnet for å forsørge sin familie. Vi ruller opp livene til kong Salomo og Jørgen hattemaker. Vi finner data på de merkeligste steder. Vi kan fortelle hva de het, hvor de bodde, hvaslags klær de hadde, hva de spiste, eide, solgte, kjøpte, stjal og mistet. Noen samler det som allerede er forsket og noen går videre og prøver seg på nye kilder. Dette er en livslang hobby som aldri gir deg fri, heldigvis. Alt blir hva man gjør det til. Hva vil du gjøre? Noe enkelt? Fem generasjoner? En slektsbok? En artikkel i et tidskrift eller bare gleden av å finne og finne. Gleden av den gode fortellingen. Bildet du fant hos en fjern slektning. Deres egen underskrift eller et gammel brev. Slekt er et stort begrep og vi kan utvide som vi vil. Og på Tjøme var det sjøfolk og gårdbrukere, husmenn og strandsittere. Strabasiøse liv som ble grunnlaget for din eksistens. Ta godt vare på dine forfedre, det fortjener de. Og ikke glem kildene. Del gjerne med deg, og spør. Slutt aldri og spørre!!

Oversikt over gårdsbruk etter Lorens Bergs bygdebok.

Bjørnevåg

Gnr. 39, bnr. 4. Tjøme. D. jord 120 dekar (mold), utm. 60 dekar. — Våningshus og uthus bygd 1860, uthus bygd på 1921. – 3 hester, 14 kyr, 2 okser, 6 ungdyr. 20 griser.  

Brøtsø nordre

Gnr. 28, bnr. 7. Hvasser. Sk.mk. 0.61. D. jord 14 dekar (sand), utm. 10 dekar. -Våningshus gml., bygd på 1932, uthus gml. Brt. kr. 17 000. – 2 kyr, 2 ungdyr, 5 griser, 40 høns. 7 ender. 

Brøtsø søndre

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

budal

Gnr. 2, bnr. 1, 4. Tjøme Sk.mk. 4,68. D. jord 60 dekar (sand og mold), prod. skog 150 dekar, annen utm. 100 dekar. – Våningshus bygd omkr. 1790, fredet, uthus gml. Brt. kr. 67 000. -2 hester, 7 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 2 griser, 25 høns. 

Bukkeli

Gnr. 7, bnr. 2. Tjøme Sk.mk. 1,42. D. jord 52 dekar (sand og leire), prod. skog 298 dekar. – Våningshus bygd omkr. 1850, bygd om 1904, uthus. – 1 hest, 4 kyr, 1 okse, 2 ungdyr. 2 griser, 2 sauer, 25 høns, om lag 100 rev. — Garden har vært i ætta siden 1876.

burø

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eidene

Gnr. 49, bnr. 1, 2. Tjøme Sk.mk. 5,41. D. jord 80 dekar (mold), prod. skog 150 dekar, annen utm. 250 dekar. Våningshus og uthus bygd 1700, fredet. 2 hester, 8 kyr, 4 ungdyr, 4 griser, 150 høns. – Garden er gammel skippergård.

Engø

Gnr. 21, bnr. 2 m. fl. Tjøme. Sk.mk. 1,12. D. jord 40 dekar (delvis leire), utmark 60 dekar. – Våningshus bygd oinkr. 1870, rest. 1926. uthus bygd 1923. Brt. kr. 57 000. – 2 hester, 4 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 1 gris, 15 høns. Gammel ættegard.

færder

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

gjervåg

Gnr. 6, bnr. 1. Tjøme. Sk.tnk. 3,52. 1). jord 41 dekar (sandmold), prod.
skog 500 dekar. – Våningshus gml., bryggerhus bygd omkr. 1300, uthus. – 1 hest, 4 kyr, 1 okse, 1 ungdyr. 2 griser. 30 høns. – Gammel skippergård.

glenne

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

gone

Gnr. 55, bnr. 5, 7 Tjøme. Sk.ink. 1,66. D. jord 25 dekar (sand), utm. 45
dekar. – Våningshus bygd 1913. uthus 1920. Brt. kr. 21 000. – 1 hest, 2 kyr, 2 ungdyr, 1 gris, 20 høns.

grimestad

Gnr. 17, bnr. 18. Tjøme. Sk.ink. 0,04. D. jord 11 dekar (sandinold), utm. 40 dekar. — Våningshus og uthus bygd omkr. 1870, garasje. Brt. kr. 15 000. 1 ku, 1 ungdyr. Grønnsakdyrking.

gunnarsrød

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

haug nedre

Gnr. 18 m. fl.. bnr. 1 m. fl.  Tjøme. Sk.mk. 8,05. D. jord 150 dekar (sand), prod. skog 450 dekar, annen utm. om lag 100 dekar. – Våningshus bygd omkr. 1820, uthus 1918. Brt. kr. 95 000. 3 hester. 15 kyr, 4 ungdyr, 2 griser, 8 sauer, 15 høns. Gammel skippergård. 

haug øvre

Gnr. 18, bnr. 7 m. f, Tjøme.  Sk.mk. 1,87. D. jord 60 dekar, prod. skog 90 dekar, annen utm. 60 dekar. – Våningshus bygd omkr. 1880. uthus. Brt. kr. 97 000. – 2 hester, 5 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 50 høns. 

helgerød

Gnr. 42, bnr. 1 m. fl. Tjøme. Sk.mk. 1,54. D. jord 28 dekar (sand), utm. 50 dekar. -Våningshus gml., rest. 1942, ut hus. 1 hest, 3 kyr, 2 ungdyr, 2 sauer, 10 høns. 

hellersmo

Gnr. 45. bnr. 2 m. fl. Tjøme.  Sk.mk. 1.26. D. jord 26 dekar (blandingsjord). Våningshus bygd 1900, uthus 1912. Brt. kr. 45 000. i hest. 3 kyr, 2 ungdyr, 1 gris, 15 høns.

Hola (hole)

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

holme

Gnr. 25. bnr. /, 2. Tjøme. Sk.mk. 2,50. D. jord 53 dekar (sand), annet jbr.areal 6 dekar, prod. skog 100 dekar, annen utm. 266 dekar. Våningshus bygd omkr. 1840, uthus 1929. Brt. kr. 27 000. 1 hest. 5 kyr. 2 ungdyr. 1 gris, 3 sauer. 8 høns.

holtan nedre

Gnr. 14, bnr. 2. Tjøme Sk.mk. 0.29. D. jord 15 dekar (sandmold), prod.
skog 30 dekar, annen utm. 8 dekar. — Våningshus bygd på 1500-tallet, bygd til 1650. fredet, rest. 1930. Brt. kr. 31 000. – 2 kyr. 2 ungdyr. 1 gris. 6 sauer. 60 høns. 10 gjess. Til eiendommen hører øya Galten

holtan øvre

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

holtekjær

Gnr. 16. bnr. 1. 3. Tjøme. Sk.mk. 7.68. D. jord 100 dekar (tung mold), prod. skog 300 dekar, annen utm. 300 dekar. Våningshus bygd omkr. 1800. helt modernisert 1940. uthus forskjellig alder. Brt. kr. 82 000. 2 hester. 11 kyr, 1 okse. 2 ungdyr, 5 griser, 30 høns. Garden har vært sjøleiergard fra mellomalderen. I seilskutetida var det skipsbyggeri her.Lang strandlinje.

honerød

Gnr. 13, bnr. 1. Tjøme. Sk.mk. 5.06. ID. jord 120 dekar (sandmold), prod. skog 300 dekar, annen utm. 150 dekar. Våningshus bygd omkr. 1765. uthus 1936. Brt. kr. 65 000. 2 hester. 8 kyr, 1 okse, 4 ungdyr, 2 griser. 6 sauer. 30 høns.- Garden har vært kirkegods. 

hønsø

Gnr. 23, bnr. 1. Tjøme. Sk.mk. 0,69. D. jord 13 dekar (mold), utm. 5 dekar. -Våningshus bygd 1838, uthus. Brt. kr. 25 000. – 1 hest, 2 kyr, 1 ungdyr, 1 gris, 8 høns. 

hudø

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

hulebakk

Gnr. 19 bn 20. bnr. 3, 6 og 1. 2 m.f. Tjøme. Sk.mk. 5,66. D. jord 90 dekar (sandinold og leire), annet jbr.areal 5 dekar, prod. skog 265 dekar. Våningshus bygd 1843, uthus 1906. bryggerhus og lager 1900, potetkjeller 1918. 2 hester. 5 kyr, 1 okse, 3 ungdyr, 2 griser, 40 høns. Gartneri og planteskole fra 1916. Om lag 500 frukttrær.

kolabekk

Gnr. 47 og 46. bnr. 1, 2 og 3. Tjøme. Sk.nik. 4,19. D. jord 60 dekar (sandmold), annet jbr.areal 30 dekar, prod. skog om lag 25 dekar, annen utm. om lag 180 dekar. Våningshus bygd i 1840-åra, uthus og bryggerhus omkr. 1900. Brt. kr. 45 000. 2 hester, 7 kyr. 5 ungdyr, 2 griser, 4 sauer. 30 høns. Husene er bygd av skipsrederne Thore Thoresen og Olaves Olsen. Nåle-skogen ble plantet omkr. 1900.

kråkere

Gnr. 11, bnr. 1. 2 m. fl. Tjøme.  Sk.nik. 9.81. D. jord 120 dekar (sand og leire), prod. skog 500 dekar, annen utm. 500 dekar. Våningshus bygd omkr. 1840. uthus 1922. fjøs rest. 1937. 2 hester, 12 kyr, 1 okse, 3 ungdvr, 2 griser. 

kruke

Gnr. 31, 33, bnr. 7, 4. Hvasser. Sk.nik. 0.48. I). jord 30 dekar (sandmold), prod. skog 25 dekar. Våningshus bygd omkr. 1865. uthus 1927. Brt. kr. 25 000. – 1 hest. 3 kyr. 1 ungdyr, 1 gris, 10 høns. 

kjære nedre

Gnr. 51, bnr. 1.  Tjøme. Sk.mk. 2,10. D. jord 40 dekar (blandingsjord), prod. skog 70 dekar, annen utm. 25 dekar. – Våningshus gml. uthus bygd 1914. Brt. kr. 66 000. 1 hest, 5 kyr. 2 ungdyr, 2 griser, 20 høns. 

kjære øde

Gnr. 50, bnr. 2. Tjøme. Sk.mk. 1,55. D. jord 25 dekar (sandmold), prod. skog 10 dekar, annen utm. 10 dekar. Våningshus og uthus gml., uthus rest. 1924. Brt. kr. 20 000. 1 hest. 3 kyr. 1 ungdyr, 2 griser, 20 høns.

kjære øvre

Gnr. 52. bnr. 3, 4.Tjøme. Sk.mk. 4.14. D. jord 70 dekar (mold og leire), prod. skog 350 dekar, annen utm. 100 dekar. Våningshus bygd 1811, uthus 1907, stabbur 1890, bryggerhus 1904. skjul 1935. – 2 hester, 6 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 10 høns.

mågerø

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

medgården hvasser

Gnr. 37, bnr. 2. Hvasser. Sk.mk. 0.85. I). jord 16 dekar (sand), utni. 100 dekar. Våningshus bygd i slutten av 1700-åra, uthus bygd om 1909. Brt. kr. 15 000. 2 kyr, 2 ungdyr. 1 gris. 10 høns. Garden har vært i ætta siden 1620-åra.

medø

Gnr. 22, bnr. 2. Tjøme. Sk.ink. 0.80. D. jord 18 dekar (leire), utm. 100 dekar. – Våningshus bygd omkr. 1840. uthus. Brt. kr. 34 000. 2 kyr, 2 ungdyr, 1 gris. 22 høns, 6 ender.

midtgården

Gnr. 13, bnr. 5, 13, 20. Tjøme Sk.ink. 1,45. D. jord 25 dekar (sand), utm. 5 dekar. Våningshus og uthus gml. Brt. kr. 18 000. 1 hest. 3 kyr, 1 gris. Hesteavl.

mo

Gnr. 44, bnr. 3. Tjøme. Sk.mk. 0,50. D. jord 10 dekar (sand), bygd 1896. uthus 1913. Brt. kr. 15 000. 2 kyr, 1 ungdyr, 1 gris, 2 sauer. 20 høns. Våningshus 2 hester.

nes hvasser

Gnr. 29, bnr. 3. P.adr. Hvasser. Sk.mk. 1,17. D. jord 22 dekar (blandingsjord). prod. skog 4 dekar, annen utm. 40 dekar. Våningshus bygd før 1740, uthus 1938. 1 hest 3 kyr, 3 ungdyr, 1 gris, 12 høns. Garden har vært i ætta siden 1767.

oppegård hvasser

Gnr. 38. bnr. 2, 6, 18. Hvasser Sk.mk. 1,78. D. jord 50 dekar (sandmold og myr), annet jbr.areal 15 dekar, prod. skog 1 dekar, annen utm. 84 dekar. Våningshus bygd omkr. 1870. uthus omkr. 1870. rest. 1941. Brt. kr. 25 000. 1 hest. 4 kyr, I okse, 2 ungdyr, 7 griser. 5 sauer. 10 høns. Grønnsakdyrking. Salg av slakt.

ormelet

Gnr. 53, bnr. 1. Tjøme. Sk.mk. 5,96. D. jord om lag 35 dekar (sandhold). Våningshus bygd i 1840-åra. uthus, bryggerhus, stabbur vognskjul. Brt. kr. 81 300. – 1 hest, 3 kyr, 2 ungdyr 1 gris, 10 høns.

ottersti

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

østjordet

Gnr. 54, bnr. 1. Tjøme. Sk.mk. 3,57. D. jord 60 dekar (sandmold), annet jbr.areal 20 dekar, prod. skog 200 dekar. Våningshus bygd 1839, forpakterbolig omkr. 1740, uthus 1901. vognskjul 1923, potetkjeller 1943. Brt. kr. 100 000. 2 hester. 6 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 4 sauer, 20 høns. –

østre østgården

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

rød øvre (berg)

Gnr. 7, bnr. 4, 7.Tjøme. Sk .mk. 6,02. I). jord 100 dekar (sandmold), prod. skog 300 dekar. Våningshus bygd 1854, uthus 1914. stabbur og bryggerhus 1854. Brt. kr. 165 600. 2 hester. 10 kyr, 3-4 ungdyr, 3 griser, 25 høns. 

rød nedre

Gnr. 56, bnr. 1.Tjøme. Sk.mk. 2,40. D. jord 70 dekar (mold), prod. skog 60 dekar, annen utm. 50 dekar. – Våningshus bygd for 1840. bygd på 1887. Brt. kr. 92 530. 1 hest, 4 kyr, 2 ungdyr. 1 gris, 50 høns, 4 kalkuner. – Eieren tok over garden 1919. Sommerpensjonat.

rød (brøtsø)

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

treidene

Gnr. 44 m fl., bnr. 1 m. fl. Tjøme.  Sk.mk. 2,18. I). jord 34 dekar (sand), utm. 40 dekar. Våningshus bygd 1878, rest. 1928. uthus bygd 1941. 1 hest. 5 kyr. 2 ungdyr. 2 griser 20 høns. Garden har vært i ætta til eierens hustru siden omkr. 1790.

sandbekk

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

sandø

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

sundene søndre

Gnr. 8. bnr. 4, 9. Tjøme  Sk.mk. 5,11. D. jord 70 dekar (blandingsjord), prod. skog 300 dekar, annen utm. 20 dekar. Våningshus gml., bygd på mange ganger. Brt. kr. 86 500. 2 hester. 6 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 2 griser, 20 høns. Sommerpensjonat siden 1926.

sundene nordre

Gnr. 9. bnr. 1, 10. Tjøme. Sk.mk. 1,43. D. jord 40 dekar (moldjord), prod. skog 200 dekar, annen utm. 50 dekar. Våningshus bygd 1860, uthus. Brt. kr. 60 000. 1 hest, 3 kyr, 2 ungdyr. 1 gris. 20 høns, 7 ender.  Landhandel.

sønstegård hvasser

Gnr. 36. bnr. 1, 5 m.f. Hvasser.Sk .mk. 1.83. D. jord 40 dekar (sand), prud, skog 3 dekar, annen utm. 55 dekar. Våningshus bygd omkr. 1690. uthus 1936. Brt. kr. 42 000. 1 hest. 4 kyr, 2 ungdyr, 5 griser, 20 sauer, 100 høns. Grønnsakdyrking.

svelvik

Gnr. G bnr. 1 m. fl. Tjøme. Sk.mk. 2,72. D. jord 65 dekar (sand og mold), annet jbr.areal 10 dekar, prod. skog 250 dekar. Våningshus bygd omkr. 1810, rest. 1866, uthus. Brt. kr. 48 000. 1 hest. 5 kyr, 1 okse, 4 ungdyr, 4 griser. 30 høns, 5 gjess. Gammel skipsredergard.. Landhandel.

vestgården hvasser

Gnr. 30, bnr. 3. Hvasser. Sk.mk. 0,93. D. jord 20 dekar (leire). – Vånigshus og uthus bygd omkr. 1857. Brt. kr. 12 000. 3 kyr 1 ungdyr, 1 gris, 12 høns. Garden har vært i ætta siden 1600-åra.

vestre østgården

Klikk Redigér-knappen for å endre på denne teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pyt

Gnr. 52, bnr. 1, 2, 10. Tjøme. Sk.mk. 3,59. D. jord 78 dekar (sandmold), hamnehage om lag 13 dekar, prod. skog 130 dekar. – Våningshus bygd 1902. uthus og bryggerhus 1910. Brt. kr. 33 500. – 2 hester, 6 kyr, 1 okse, 4 ungdyr, 3 griser. 30 høns.