Øvre Kjære

Bruker/eiere:

 

Ole

Gundersen

omkr 1640-1680

1/2 part

Hans

Olsen

før 1680

 

Thor

Haraldsen

omkr 1685-1716

 

Ole

Tordsen

slutten av 1720-åra

1/2 part

Sivert

Olsen

til 1743

1/2 part

Nils

Adriansen

til 1743

 

Kristoffer

Paulsen

1743-1755

Bruk 1

Even

Kristoffersen

1755-1784

Bruk 1

Peder

Mathisen

1784-1799

Bruk 1

Gjert A.

Gjertsen

1802-1846

Bruk 1

Gjert H.

Torgersen

fra 1880

Bruk 2

Lars

Kristoffersen

1755-1774

Bruk 2 part b

Kjell

Andersen

1800-1818

Bruk 2 part a

Thomas

Andersen

1778-1783

Bruk 2 part a

Hans

Evensen

1787-1800

Bruk 2 part a

Nils

Hansen

1826-1856

Bruk 2 part a

Arnt

Pedersen

1853-1883

Kjæreberget

Jørgen

Thomassen

fra omkr 1811