Søndre Sundene

Søndre Sundene

Bruker/eiere:

 

Tolv 

Sørensen

omkr 1660-1692

Bruk 1

Gunhild

Olsdatter

1692-1697

Bruk 1

Ole

Tolvsen

1697-1710

Bruk 1

Even

Tolvsen

1710-1723

Bruk 1

Ludvig

Anfinsen

1724-1755

Bruk 1

Kristen

Ludvigsen

1755-1788

Bruk 1

Ludvig

Kristensen

1788-1835

Bruk 1

Kristen

Ludvigsen

1822-1836

Bruk 1

Arnt Kristian

Jakobsen

fra 1838

Bruk 2

Even

Tolvsen

1692-1741

Bruk 2

Søren

Evensen

1741-1742

Bruk 2

Kristoffer

Nilsen

1741-1748

Bruk 2

Lars

Hansen

1750-1774

Bruk 2

Anders

Iversen

1775-1788

Bruk 2

Kristen

Larsen

1790-1832

Bruk 2

Mathias

Magnussen Sundene

fra 1833