Tjøme slekter

I gamle dager var det viktig og fortelle noen om slekta si. I dag vet mange nesten ikke noe. Vi som driver med slektsforskning har som et av våre mål og finne historien bak vår egen slekt, men for mange av oss går dette mye lenger og når vi blander dette med en historisk nysgjerrighet, er det nesten ikke grenser for hva vi kan komme bort i. Danske prester i Valdres med etterkommere i tusenvis. Franske og belgiske jernstøpere i Vestfold og på Røros. Strandede spanjoler på Sørlandet, eller simpelthen en helt vanlig husmann i Hallingdal som jobbet 26 timer i døgnet for å forsørge sin familie. Vi ruller opp livene til kong Salomo og Jørgen hattemaker. Vi finner data på de merkeligste steder. Vi kan fortelle hva de het, hvor de bodde, hvaslags klær de hadde, hva de spiste, eide, solgte, kjøpte, stjal og mistet. Noen samler det som allerede er forsket og noen går videre og prøver seg på nye kilder. Dette er en livslang hobby som aldri gir deg fri, heldigvis. Alt blir hva man gjør det til. Hva vil du gjøre? Noe enkelt? Fem generasjoner? En slektsbok? En artikkel i et tidskrift eller bare gleden av å finne og finne. Gleden av den gode fortellingen. Bildet du fant hos en fjern slektning. Deres egen underskrift eller et gammel brev. Slekt er et stort begrep og vi kan utvide som vi vil. Og på Tjøme var det sjøfolk og gårdbrukere, husmenn og strandsittere. Strabasiøse liv som ble grunnlaget for din eksistens. Ta godt vare på dine forfedre, det fortjener de. Og ikke glem kildene. Del gjerne med deg, og spør. Slutt aldri og spørre!!

Viktig informasjon

Denne slekt-basen består av personer som enten er født, døpt, viet, død eller begravet fra Tjøme. I tillegg kommer personenes foreldre og barn der dette er kjent. Opplysningene er hentet fra kirkebøker, bygdebøker, folketellinger, gravminner og dødsannonser.
Skrivemåten av navn har i tidens løp endret seg og etternavn har i flere tilfeller vært problematisk å fastslå sikkert.
Forfatter av basen har brukt sin frihet til skrivemåter av for- og etternavn. Lovverk hindrer muligheten til å legge ut opplysninger for mange nålevende.
Fortsatt er det mange opplysninger som ikke er innhentet og ført inn i basen. I tillegg er det grunn til tro at det finnes feil og mangler. For å rette på det trengs din hjelp. Gi tilbakemelding til sveinaagemathisen@hotmail.com om korrigeringer og nye opplysninger.